Mis on töötervishoid ja mis on tööhügieen ? 

Töötervishoid – on tegevuste jada, mis on ettevõetud, et kaitsta ja edendada töötajate tervist ja ohutust töökohal


Tööhügieen  – rakendusteadus, mis uurib töökohal olevaid tegureid (eelkõige füüsikaliste, keemiliste ning bioloogiliste), 

mis võivad mõjutada töötajate heaolu.

 

Tööhügieenik - on spetsialist, kes on omandanud nõuetekohase tööhügieenialase väljaõppe, kes tuvastab riskianalüüsi

abiga töökeskkonna ohutegurid ja korraldab ohutegurite parameetrite mõõtmised ning hindab ohutegurite võimaliku 

mõju töötaja tervisele;


Tööhügieeniku tööülesandeks on ka tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna 

ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite 

valikul ja kasutamisel.